Adventkyrkan i Norrköping
Hem | Våra möten | Församlingen | Kontakt | Intranet
Vår tro | Vår vision | Historia | Pastorn | Församlingssblad

Vision

Alla behöver vi en vision eller ett mål med våra liv – det behöver också en församling. Här ser du var någonstans vi är när det gäller vision och mål. Arbetet pågår...

För något år sedan började vi arbeta med att hitta en vision och en målsättning för församlingen. Det är ett tidskrävande och ganska svårt arbete för i visionen ska både Guds vilja och möjligheter rymmas tillsammans med församlingens drömmar och förhoppningar. Vi har kanske inte träffat helt rätt ännu, men det är en början som vi tänker fortsätta med tills vi hittar bättre formuleringar.

I Norrköpings Adventkyrka har vi följande vision:

Tillsammans för att växa, vila och tillbe!

Vår vision har vi formulerat efter att vi studerat i Bibeln om vad Gud vill med vår församling och uppdrag han har gett oss. Missionsbefallningen i Matteus 28:19 är väl det mest grundläggande uppdraget till församlingen, men Bibeln ger oss också fler uppdrag som vi här försöker beskriva kortfattat.

Adventkyrkans mandat har vi formulerat så här (Varför är vi här?):

Vår församling är grundad av Gud.
Kallad att förmedla ett evigt evangelium om räddning genom Jesus Kristus och förbereda människor för hans återkomst.
Skapad till en levande gemenskap fylld av Guds kärlek och Andens gåvor som uppmuntrar till lärjungaskap och tjänst.

Vi jobbar vidare med dessa formuleringar och försöker förverkliga inriktningen i vårt församlingsarbete. Fortfarande saknas strategiska mål (Hur ska vi nå dit?).

Sidan uppdaterad 2008-01-13

© 1995-2008
Adventkyrkan i Norrköping
Kontakta