Adventkyrkan i Norrköping
Hem | Våra möten | Församlingen | Kontakt | Intranet
Vår tro | Vår vision | Historia | Pastorn | Församlingssblad

Pastorn

Pastor betyder "herde". Varje församling har åtminstone en pastor eller föreståndare som leder den och ansvarar för att verksamheten fungerar och församlingen får det den behöver undervisning, omsorg och ledning för att må bra.

Hos oss adventister är föreståndaren ofta en lekman (icke anställd) medan pastorn är anställd av Adventistsamfundet och placerad i församlingen för att leda förkunnelse, undervisning och själavård.

Sedan i augusti 2008 är Georg Filippou pastor i Norrköpings Adventkyrka.
Du kontaktar Georg enklast via e-post: .

Sidan uppdaterad 2008-09-26

© 1995-2008
Adventkyrkan i Norrköping
Kontakta