Adventkyrkan i Norrköping
Hem | Våra möten | Församlingen | Kontakt | Intranet
Vår tro | Vår vision | Historia | Pastorn | Församlingssblad

Adventkyrkan i Norrköping

Grundad 1889

Norrköpings adventistförsamling grundas

I september 1889 grundades adventistförsamlingen i Norrköping med 23 medlemmar av pastor Leonard Carlsson. Församlingen upptogs i Adventistsamfundet nästan ett år senare, under sommaren 1890. Men redan 1884 hade en litteraturevangelist börjat arbeta i Norrköping. Efter tre år döptes de första adventisterna i stan. Sommaren därpå, 1889, kom pastor Jan Magnus Eriksson och höll tältmöten som drog stora åhörarskaror.

Församlingen hade 23 döpta medlemmar när den bildades. Men sabbatsskolan, det vi idag kallar Bibeltimman, hade 60 medlemmar som varje vecka samlades för att studera Bibeln. Under de följande två åren steg medlemsantalet till 44 döpta medlemmar.

Nu började en svår tid för församlingen, för det fanns inte tillräckligt med förkunnare och pastorer i Adventistsamfundet i Sverige. I hela landet fanns vid denna tid endast 7-8 adventistpredikanter. Vid samfundets årskonferens år 1900 sade en av dessa: "Det är sorgligt att vi skall ha en så stor brist på predikanter. I stället för att vi nu endast har 7-8, borde vi ha 100." Denna brist ledde till att Norrköpings adventistförsamling under några år stannade av i sin utveckling.

Kraftfull förkunnelse och snabb tillväxt

Först 1916 kunde församlingen i Norrköping se ljusare på framtiden och glädjas åt framgång i församlingsuppbyggnaden. Nu började pastorer som Louis Muderspach och Carl Young att förkunna i församlingen tända av Guds Ande. Kvinnliga medarbetare, sk Bibelarbetare, till dessa predikanter var Nanna Rudholm och Hulda Eriksson. Dessa lade grunden för församlingens starka tillväxt under de kommande åren.

1929 hade församlingen ett 60-tal döpta medlemmar.

Det berättas om pastor Clarence Andersson, som kommit ifrån Amerika för att hålla en evangelisk kampanj i Norrköping hösten 1931, att han råkade ut för en olycka och blev tvungen att avbryta sin kampanj. För att inte arbetet skulle rinna ut i sanden, behövdes en ersättare. Bland hans medarbetare fanns den unge Eric Erenius som nyss avslutat sina seminariestudier. Han fick uppdraget att genast fortsätta kampanjen. Problemet var att han efter fem års studier inte hade råd till en svart kostym, vilket var viktigt om man skulle stå inför publik och tala på den tiden. Då gick en styrelsemedlem på auktion och ropade in en gammal bonjour för 6:25 som en skräddare i församlingen snyggade upp. Kampanjen fortsatte med församlingen helhjärtat med i verksamheten. När så Clarence Andersson återhämtat sig under våren 1932 fanns det ytterligare 8 personer som väntade på att få bli döpta. Den våren hade församlingen ett 80-tal medlemmar.

Ett par år senare kom den svensk-amerikanske förkunnaren Johan Alfred Svensson till församlingen. J. A. Svenssons kraftfulla förkunnelse höll åhörarna lyssnande både två och tre timmar per kväll. Under J. A. Svenssons två år i församlingen förenades 51 människor med församlingen genom dop, och medlemsantalet översteg för första gången 100. Men så fort pastor Svensson lämnade staden minskade antalet medlemmar betydligt.

Församlingslokaler och den första egna kyrkan

Den första egna kyrkan låg på i gathörnet Generalsgatan-Prästgatan fram till början av 1970-talet (Foto: Norrköpings Stadsmuseum, 1958).

Under ganska många år hyrde församlingen olika lokaler för att samlas till sabbatsmöten. Ofta var det IOGT-lokalen på Garvaregatan. 1944 kom pastor Gösta Berglund till församlingen och började arbeta för att församlingen skulle få en egen kyrklokal. Under hans fyra år i församlingen hade medlemsantalet återigen överstigit 100. Eftersom pastor Berglund var både sång- och musikbegåvad, fylldes församlingens gemenskap med mycket av den varan. Medlemmar som var med då kommer fortfarande ihåg denna tid som mycket glädjefylld.

År 1947 flyttade församlingen in i ett eget hus med egen kyrka som låg på Generalsgatan 52. Kyrkan rymde omkring 175 personer och fylldes många gånger till sista plats. 1973 flyttade församlingen på sig till Skaphagen och en nybyggd kyrka (se bilden).

Sedan 1948 har många pastorer varit verksamma i Norrköpings adventistförsamling, bland dem: Gunnar Sjörén, Ernst Mattsson, Olof Stagling, Adolf Blomstedt, Eric Erenius, Sven Karlsson, Bertil Fernstad, Willow Palm, Jerker Sjölander, Stig Sjölander, Martin Vukmanic, Hans-Olof Stagling och Rainer Refsbäck.

Idag har Adventkyrkan i Norrköping drygt 100 döpta medlemmar, varav ca hälften är spansktalande.

Denna historieskrivning grundar sig i stort på en kortfattad historik som skrevs av Carl Erenius inför invigningen av Adventkyrkan på Skarphagsgatan år 1973. I övrigt författad av Rainer Refsbäck.

© 1995-2008
Adventkyrkan i Norrköping
Kontakta